790-531-977, 790-531-959 biuro@biuroprogress.com

Zakup nowego certyfikatu

Odnowienia certyfikatów wszystkich firm

Wymiana karty

Potwierdzanie tożsamości

Czas w jakim można uzyskać swój podpis elektroniczny.

30 min

Ścieżka Turbo

Wydanie  certyfikatu w ciągu około 30 minut.
Usługa jest dostępna tylko do godziny 14.00

48 godziny

Ścieżka Ekspres

Wydanie certyfikatu w ciągu 24 h.
Wymagane jest potwierdzenie tożsamości.

14 dni

Ścieżka Standardowa

Uzyskanie certyfikatu w przeciągu 2 tygodni.
Wymagane jest potwierdzenie tożsamości.

CERTYFIKAT  UNIWERSALNY

 

Certyfikat kwalifikowany identyfikowany  imieniem i nazwiskiem oraz NR PESEL lub NIP użytkownika certyfikatu. Wydawany dla  osób podpisujących dokumenty w imieniu własnym  np. faktury, dokumenty do ZUS,  urzędu skarbowego…
Wydanie  certyfikatu  będzie możliwe po okazaniu ważnego dowodu osobistego oraz podpisaniu dokumentów  w obecności naszego operatora PT .

     CERTYFIKAT Z DODATKOWYMI DANYMI

                        

Certyfikat  kwalifikowany  identyfikowany   jest  imieniem i nazwiskiem oraz NR  PESEL  lub  NIP użytkownika certyfikatu oraz posiada dane podmiotu który reprezentuje, może również posiadać informację o zajmowanym stanowisku czy pełnionej funkcji.  Taki certyfikat  wydawany jest  dla osób pełniących  funkcję  publiczne lub zawodowe  lub wynikające z zakresu uprawnień np. dla  prezydenta miasta, burmistrza, notariusza, radcy prawnego.
Do wydania certyfikatu potrzebny jest  ważny dowód osobisty użytkownika certyfikatu   oraz dokumenty potwierdzające dane reprezentowanego podmiotu w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał.  Wymagane jest przedstawienie  aktualnego wyciągu z KRS lub CEDIG, potwierdzenie nadania NIP,  dokumenty  potwierdzające  pełnienie funkcji, stanowiska (akt powołania / mianowania ) …..

Progress AR Sp. z o.o. Autoryzowany Partner Certum

Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus